Sản phẩm

  Tìm kiếm

Sản phẩm Tin tức


  Hỗ trợ trực tuyến
 
 
 
Nhắp vào đây để liên hệ với admin
 
 
Hotline: 0939 762 685

  Đồng hồ

  Thống kê truy cập

View: 5,115,244

Online: 8710


  DVD được quan tâm

Muay Thai with master Sken

(3 DVD)

Giá: 60,000 VND


Brazilian Jiu-Jitsu Kỹ-Thuật Đai Tím

(1 DVD)

Giá: 20,000 VND


Wing Chun with Master Wong

(5 DVD)

Giá: 100,000 VND


Festival Võ Thuật 2006

(1 DVD)

Giá: 20,000 VND


Ép dẻo cho võ thuật

(3 DVD)

Giá: 60,000 VND


Đoản kiếm Châu Âu

(1 DVD)

Giá: 20,000 VND


Cầm Nã Thủ

(3 DVD)

Giá: 60,000 VND


Vovinam – Việt Võ Đạo

(3 DVD)

Giá: 60,000 VND


Swim Smooth

(2 DVD)

Giá: 40,000 VND


Jun Fan Jeet Kune Do

(3 DVD)

Giá: 60,000 VND  Chi tiết sản phẩm

Jun Fan Jeet Kune DoGiá: 60,000 VND

Mã số: 223


Trở lại trang trước


Mô tả:

Bộ 3 DVD huấn luyện cơ bản nâng cao kỹ thuật Triệt Quyền Đạo hiện đại với võ sư Ron Balicki. Bộ DVD được thực hiện để tưởng nhớ đến võ sư sáng lập Lý Tiểu Long – Lý Trấn Phiên. Đây là bộ DVD về Triệt Quyền Đạo hiện đại đầy đủ và hay nhất, hình ảnh, âm thanh rõ đẹp.

Bao gồm các nội dung: (8 volumes)

VOLUME 1-2 (Beginning):
•Stances, Footwork, Basic Kickboxing & Defense
•Introduction to Trapping Drills & Entries
•Ung Moon (5 Gates) & Wooden Dummy #3 & #4

VOLUME 3-6 (Intermediate):
•Intermediate Focus Mitt Drills, Sidekick Counters & Focus Mitt Trapping
•Trapping Sectors, Praying Mantis Drill, Don Chi Sao (Single Sticky Hand), Chi Sao (Double Sticky Hands)
•Loy Pac Sao, Biu Gee, Jow Sao & Ping Choy Gua Choy Series
•Si Lum Tao & Wooden Dummy #1-6

VOLUME 7 (Advanced):
•Advanced Focus Mitt Drills
•Advanced Biu Gee, Jow Sao, Double Pac Sao & Ping Choy Gua Choy Series
•Advanced Reference Point Drills
•Grappling, Chi Sao (Double Sticky Hands) & Wooden Dummy #1-9

VOLUME 8 (Instructor):
•Jow Sao Series (The Helix)
•Split Entries Focus Mitts
•Chi Sao Instructor Level
•Wooden Dummy #1-10

Ngôn ngữ: English

Số lần xem: 8758


Ghi chú: Click vào hình để xem hình lớn